Gmina Zabierzów Wirtualny Spacer

Jurajski Raj - Rycerski Wązów

Facebook"Rycerski Wąwóz" w Radwanowicach to wielofunkcyjny plac rekreacyjny przeznaczony dla organizacji informacji turystycznej i w jej obrębie ruchu pieszego i rowerowego z wykonanymi zadaszonymi urządzeniami informacyjnymi (plansze informacyjne) oraz urządzeniami służącymi do odpoczynku. Miejsce rekreacji indywidualnej i zbiorowej z wyznaczoną trasą pieszą i urządzonym zapleczem dla zabaw przy ognisku z udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. [br][br]Edukacja środowiskowa prowadzona w obrębie JURAJSKIEGO RAJU, przewidziana jest w zaprojektowanych, wyznaczonych miejscach informacji turystycznej, związanych z ruchem turystycznym i ma na celu podniesienie kultury zwiedzania oraz ogólnej wiedzy o prawidłowym zarządzaniu środowiskiem - poprzez zapoznanie zwiedzających z wartościami przyrodniczymi i miejscową kulturą w tym z historią zmian krajobrazowych i skutkami ingerencji człowieka w naturalne środowisko przyrodnicze z zasadami i celem ochrony miejscowej przyrody i ukazaniem ciągłości występujących przemian. [br][br]www.jurajskiraj.pl

Balice
Basen w Zabierzowie
Bolechowice
Dolina Będkowska
Dolina Będkowska
Dolina Bolechowicka
Dolina Kobylańska
Gigapanorama - Karniowice
Gigapanorama - Zabierzów
II Rowerowa Familiada z Wójtem Gminy Zabierzów
Jurajski Raj - Dolinka Aleksandrowicka
Jurajski Raj - Pańskie Kąty
Jurajski Raj - Skalny Raj
Kamieniołom w Zabierzowie
Kościół w Bolechowicach - prezbiterium
Kościół w Bolechowicach (GigaPixel)
Kościół w Bolechowicach wieczorem
Kościół w Rudawie
Kościół w Rudawie
Kościół w Zabierzowie
Kraków Airport
Kraków Airport
Kraków Airtport
Kraków Business Park
Maraton Biegowy - Karniowice
Maraton Biegowy - Rudawa
Nielepice
Okolice Bolechowic
Okolice Skały Krzywy Sąd
Ośrodek Jazdy Konnej "Santos"
Ośrodek Jazdy Konnej "Santos"
Orlik w Zabierzowie
Pałac w Balicach - Sala Kominkowa
Pałac w Balicach - westybul
Pałac w Balicach wieczorem
Pałac w Balicach z lotu ptaka
Plac zabaw w Karniowicach
Radar Zapałka
Rudawa
Rząska
Skała Krzywy Sąd
Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach
Szczyglice
Zabierzów
Zabierzów - Gminny Stadion Sportowy
Zelków
Zaawansowane spacery wirtualne oraz panoramy z lotu ptaka