Urząd Stanu Cywilnego

Informuję, że ze względu na zmianę ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która weszła w życie z dniem 1 marca 2015 roku jak również ze zmianą uregulowań ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, szczegółowy opis procedur realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

Informacje z zakresu rejestracji stanu cywilnego są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod wskazanym linkiem

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi

 

Krystyna Jędrzejowska

Kierownik USC