Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan

Bez nazwy 1

 

Elżbieta Burtan została wybrana Wójtem Gminy Zabierzów w wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. Zaprzysiężenie Wójta nastąpiło 28.11.2014 r. na I sesji Rady Gminy Zabierzów.

Przyjmuje strony:
Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
I p. pok. nr 1.2
wtorek 14.00 – 15.00
czwartek 13.00 – 15.00
tel. 12 283 07 12
fax 12 285 21 09
e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl

Wójt wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Organizacja i Zarządzanie.
1992-2002-Pracownik Urzędu Miasta Krakowa (stanowiska: od młodszego referenta do kierownika oddziału)
2002-2005-Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego
od listopada 2005-Starosta Krakowski
od listopada 2006-Wójt Gminy Zabierzów
W ciągu kadencji jako Wójt Gminy Zabierzów zrealizowała:
Zakończenie programu kanalizacji Gminy Zabierzów, powstały nowe przedszkola
w Zabierzowie, Balicach, Brzeziu i Rząsce, oddano do użytku szkołę w Brzeziu i segment C szkoły w Rząsce, powstały place zabaw w Brzeziu, Karniowicach i Zabierzowie.
W ramach programu Radosna Szkoła zbudowano place zabaw w Balicach i Nielepicach, zbudowano kompleksy sportowe Orlik 2012 w Szczyglicach i Zabierzowie, wyremontowano budynki ośrodków zdrowia w Rudawie i Rząsce, powstało wiele kilometrów nowych dróg, rozbudowano oświetlenie uliczne, zrealizowano projekt Jurajski Raj w Gminie Zabierzów- produkt i oferta turystyczna , uchwalono Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów, przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie. W 2012 roku uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Balice, Rząska, Szczyglice oraz Aleksandrowice, Burów, Kleszczów doprowadzając tym samym do 100% pokrycia planami zagospodarowania terenów Gminy.

Gmina uzyskała wiele wyróżnień i nagród m.in.:

 • Gmina przyjazna biznesowi 2010,
 • Najlepsza Gmina Wiejska i Innowacyjna Gmina w Rankingu Rzeczpospolitej 2010,
 • XIX miejsce dla Gminy Zabierzów w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców według miesięcznika “Forbes” 2013
 • VI miejsce dla Gminy Zabierzów w Rankingu Powiatów i Gmin w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich 2013
 • Gmina Zabierzów od 7 lat pozostaje w ścisłej czołówce Najlepszych Gmin w Polsce (tzw. „złotej dziesiątce”), zajmując w Rankingu Rzeczpospolitej wysokie miejsca:
 •    rok 2008 – VII miejsc
 •    rok 2009 – IV miejsce
 •    rok 2010 – I miejsce
 •    rok 2011 – II miejsce
 •    rok 2012 – IV miejsce
 •    rok 2013 – IV miejsce
 •    rok 2014 – Tytuł „Najlepszy Samorząd X lecia”

 

W latach 2007-2011 laureatka każdej edycji Konkursu na Najlepszego Wójta Małopolski .