Godziny pracy urzędu i kasy UG Zabierzów

Urząd Gminy obsługuje Klientów:

 • w poniedziałki od 8.00 do 17.00
 • od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00
 • piątek od 8.00 do 15.00

Urzędu Stanu Cywilnego, przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.30
 • od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00
 • w piątek w godzinach od 8.00 – 14.00

Wydziału Spraw Obywatelskich, który przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.30
 • od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00
 • w piątek w godzinach od 8.00 – 14.00

Kasa urzędu obsługuje Klientów:

 • w poniedziałki od 8.30 do 16.00
 • od wtorku do piątku od 8.30 do 14.00
 • w ostatni dzień miesiąca do 12.00

Informujemy, że wpłaty do Urzędu można także dokonywać w bankach oraz w placówkach pocztowych
Numer rachunku bankowego:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Zabierzów 26 859 1 0007 0030 0000 0879 0003

PŁATNOŚCI KARTĄ

Od dnia 1 stycznia 2017 r. kasa Urzędu Gminy w Zabierzowie przyjmuje płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych.

Zgodnie z art. 60 § 2a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) koszty opłat i prowizji z tytułu wpłat dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ponosi wpłacający.

W związku z powyższym, od dokonywanych wpłat z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych naliczana będzie i pobierana prowizja
w wysokości 0,9 % wpłaconej kwoty.

W szczególności prowizja będzie pobierana z tytułu następujących wpłat:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny;

- opłata skarbowa;

- opłata planistyczna;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zajęcie pasa drogowego,

- opłata za zezwolenie na wycinkę drzew;

- opłata za rozgraniczenie nieruchomości.