Skład Rady

 

Bez nazwy 1

 

Maria Kwaśnik została wybrana radną gminy Zabierzów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 16 listopada 2014 r. Na I sesji Rady Gminy Zabierzów, która odbyła się w dniu 28 listopada, radna Maria Kwaśnik w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, została wybrana na Przewodniczącą Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Maria Kwaśnik, przyjmuje strony:
Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
Ip. pok. nr 1.4
tel.: 12 283 07 22
godziny przyjęć: poniedziałek 14.00 – 17.00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Andrzej Krawczyk

Henryk Krawczyk

Józef Szumiec

Lista radnych kadencji 2014-2018

 1. Brzuchacz Tadeusz
 2. Cader Wiesław
 3. Cywicki Jerzy
 4. Czajowski Wiesław
 5. Dam Stanisław
 6. Dąbek Jerzy
 7. Dąbrowa Edmund
 8. Jojczyk Tadeusz
 9. Kapelan Kazimierz
 10. Kasprzyk Tomasz
 11. Kęsek Dorota
 12. Kowalik Jerzy
 13. Kozera Jacek
 14. Krawczyk Andrzej
 15. Krawczyk Henryk
 16. Kwaśnik Maria
 17. Rogóż Edward
 18. Stępień Wojciech
 19. Surówka Jan
 20. Szczepański Jan
 21. Zielińska Katarzyna

Składy stałych komisji Rady Gminy Zabierzów ze wskazaniem ich przewodniczących.

Komisja Rewizyjna

Wiesław Czajowski- przewodniczący

Jerzy Kowalik

Katarzyna Zielińska

Jan Szczepański

Edward Rogóż

Jan Surówka

Komisja Planowania i Rozwoju Gminy

Tadeusz Brzuchacz – przewodniczący

Jan Surówka

Wojciech Stępień

Maria Kwaśnik

Józef Szumiec

Andrzej Krawczyk

Komisja Budżetu i Finansów Gminy

Wojciech Stępień – przewodniczący

Wiesław Czajowski

Tadeusz Brzuchacz

Jan Surówka

Jacek Kozera

Kazimierz Kapelan

Edmund Dąbrowa

Edward Rogóż

Komisja Statutowo – Regulaminowa, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Edmund Dąbrowa – przewodniczący

Jerzy Cywicki

Katarzyna Zielińska

Jerzy Dąbek

Dorota Kęsek

Jacek Kozera

Komisja Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej

Jerzy Cywicki 

Wojciech Stępień

Tadeusz Jojczyk

Tomasz Kasprzyk

Stanisław Dam

Jerzy Dąbek

Komisja Promocji, Kultury i Sportu

Jerzy Kowalik – przewodniczący

Tomasz Kasprzyk

Jan Surówka

Dorota Kęsek

Tadeusz Jojczyk

Tadeusz Brzuchacz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Stanisław Dam – przewodniczący

Tadeusz Brzuchacz

Kazimierz Kapelan

Jan Szczepański

Jacek Kozera

Edward Rogóż

W skład Komisji Głównej wchodzą Przewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Klubów Radnych.