Komisje Rady Gminy Zabierzów

Komisje Rady Gminy Zabierzów kadencji 2018-2023

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY GMINY ZABIERZÓW  2018 – 2023

(ustalony uchwałą Nr I/3/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 listopada 2018 r. oraz uchwałą Nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 r.)

 

KOMISJA REWIZYJNA

CADER Wiesław – Przewodniczący

KOZERA Jacek

KULTYS Jan

POŁOŃSKA Marta

SZCZEPAŃSKI Jan

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW GMINY

CADER Wiesław

KACZMARCZYK Andrzej

KOŁODZIEJCZYK Paweł – Zastępca Przewodniczącego

KOZERA Jacek – Przewodniczący

KULTYS Jan

SURÓWKA Jan

TARNOWSKI Przemysław

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KORZONEK Michał

KWAŚNIK Maria

SURÓWKA Jan

SZCZEPAŃSKI Jan – Przewodniczący

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

 

KOMISJA EDUKACJI, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

CYWICKI Jerzy

DAM Stanisław

KACZMARCZYK Andrzej – Przewodniczący

KRAWCZYK Andrzej

TARNOWSKI Przemysław

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

 

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

DAM Stanisław

KĘSEK Dorota

SURÓWKA Jan – Przewodniczący

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

ZIELIŃSKA Katarzyna

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

DAM Stanisław

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KOZERA Jacek

KWAŚNIK Maria

POŁOŃSKA Marta – Przewodniczący