Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów jest placówką gminną działającą od lat osiemdziesiątych XX wieku. Głównym jej celem jest udostępnianie i upowszechnianie wiedzy i sztuki.
Wspomaga osoby, grupy i środowiska w rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej i społecznej. W swoim działaniu, z jednej strony opiera się na potencjale oczekiwań i potrzeb oraz dynamice środowiska, z drugiej strony czerpie inspiracje i wzorce z lokalnej tradycji.
Różnorodna działalność oraz intensywność wydarzeń kulturalnych sprawia, iż jest to placówka skutecznie promująca gminę.
Zespół instruktorów i animatorów kultury pracujących w Centrum Kultury, ze względu na interdyscyplinarność wykształcenia, znajomość środowiska i ciągłość doświadczeń przy dużej otwartości na zmiany, stanowi centrum ważnych dla społeczności lokalnej inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.
Centrum Kultury skupia wokół siebie nie tylko dzieci i młodzież, ale również seniorów i ludzi pochłoniętych pracą zawodową, którzy w zaciszu pracowni realizują swoje zainteresowania.
Ponieważ SCKiPGZ ma na celu jak najlepsze dostosowanie swojej oferty do rzeczywistych Państwa potrzeb, liczymy na nowe pomysły i inspiracje, które będą pomocne w naszej pracy.
Dyrektor i Instruktorzy

SCKiPGZ
ul. Szkolna 2
32-080 Zabierzów
tel. 12 285 11 79
fax 12 285 27 55
e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl, centrumkultury@zabierzow.org.pl

sckipgz.zabierzow.org.pl