Redakcja Gazety „ZNAD RUDAWY”

Redakcja miesięcznika „Znad Rudawy”Samorządowe Centrum Kultury i
Promocji Gminy Zabierzów
ul. Szkolna 2
32-080 Zabierzów
tel: 12 285-11-79 wew. 25
Redaktor naczelny: Witold Ślusarski
tel:691-448-328
e-mail: wits@interia.pl,biuro@znadrudawy.com
Dyżury redakcji: poniedziałki i środy: godz: 10-12

http://znadrudawy.com/