Zabytki

Zabytki, wpisane do rejestru Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz podlegające ochronie konserwatorskiej.