Centrum Wspinania VERTIGO

17365m

Założone w 1997 roku, przez Jakuba Rozbickiego. Początkowo nosiło nazwę Szkoła Wspinania Jakuba Rozbickiego.

Działalność:

 • szkolenia
  wszystkich, w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania
 • praca z dziećmi
  sekcja sportową dla dzieci
  prelekcje i pokazy slajdów w szkołach
  współpraca z organizacjami pozarządowymi pomagającymi dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
  organizacja zawodów dla najmłodszych we współpracy z władzami samorządowymi
 • praca z biznesem
  imprezy integracyjne dla firm
 • własna baza szkoleniowa

Centrum Wspinania VERTIGO
Kobylany ul. Jana Pawła II 10
32-082 Bolechowice

tel. 12 378 43 73
601 631 838
e-mail: krozbicki@wspinanievertigo.com

www.wspinanievertigo.com