Kontakt

Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
Biuro Obsługi Interesanta (Dziennik Podawczy)
tel. 12 285 21 16

tel. 12 283 07 00
fax: 12 285 21 09
NIP: 676-17-06-490
REGON: 000551958

zabierzow@zabierzow.org.pl

Nr r-ku:
26 8591 0007 0030 0000 0879 0003

w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów

wpłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności należy dokonywać na konto
86 859100070030015008790450