Ruszył konkurs grantowy w ramach FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE!

Mieszkasz w Małopolsce? Wspólnie z grupą znajomych masz interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Grantowy MAŁOPOLSKA LOKALNIE, którego partnerem jest Województwo Małopolskie.


Szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2021 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.


Trening systemu alarmowania

W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (alarm – dźwięk modulowany w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Znak sprawy: WGG.6840.7.2021.TM                        Zabierzów, dn. 12.07.2021 r. WGG.6840.8.2021.TM   Ogłoszenie Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 14.07.2021 r. do 04.08.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów. Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów /-/


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:75

  WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-I.6331.3.171.2021 Kraków, dnia 9.07.2021 r.   OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:75   Data i godzina wydania: 09.07.2021 – godz. 09:43 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 09:43 dnia 09.07.2021 do godz. 00:00 dnia 10.07.2021 Obszar: zlewnie: Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (śląskie, małopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% Uwagi: Ostrzeżenie