Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Znak sprawy: WGG.6840.10.2021.TM                      Zabierzów, dn. 30.09.2021 r. Ogłoszenie Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 06.10.2021 r. do 27.10.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów. Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów /-/


Karniowice

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice zaprasza mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w spotkaniach mających formę FORUM SPOŁECZNEGO

                                                                                                                                   INFORMACJA Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice zaprasza mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w spotkaniach mających formę FORUM SPOŁECZNEGO. Celem takich spotkań będzie przedstawienie założeń oraz dyskusja nad obecnie tworzonym Planem Urządzenia Lasu (PUL). Potrzeba zorganizowania FORUM jest wynikiem realizacji prac nad nowymimages

Uwaga! pojawiające się od rana problemy z aplikacją do samospisu

Szanowni Państwo, Pojawiające się od rana problemy z aplikacją do samospisu, które uniemożliwiają spisywanie respondentów zostały zgłoszone do Centralnego Biura Spisowego. Obecnie trwa analiza problemu.  Administratorzy systemu starają się poprawić działanie aplikacji. Będziemy Państwa informować, gdy tylko problem zostanie rozwiązany.


Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr/1

Zabierzów, 23.09.2021 r. POZ.5533.58.2021 Ostrzeżenie dla ludności przebywającej na obszarze Gminy Zabierzów. Ostrzeżenie meteorologiczne   Zjawisko Silny wiatr/1 Stopień zagrożenia: 1 Ważność: Od godz. 00:00 dnia 24.09.2021 r. do godz. 16:00 dnia 24.09.2021 r. Prawdopodobieństwo: 80% Obszar: Powiat Krakowski. Przebieg: Prognozowane się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na północno-zachodni. Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.270.2021 z dnia 23.09.2021 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przeznaczeniu do wynajęcia nieruchomości

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że  przeznacza do wynajęcia  nieruchomość złożoną z  działki nr 24/1 o powierzchni 0,74 ha w miejscowości Kleszczów, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KR2K/00027533/7 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie Wydział VI Zamiejscowy w Krzeszowicach.   Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.


Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Znak sprawy: WGG.6845.15.2021.KP                     Zabierzów, dn. 15.09.2021 r. WGG.6845.16.2021.KP Ogłoszenie Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Zabierzów. Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów /-/