Bezpłatna komunikacja miejska 22.01.2019

Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji w poniedziałek, 21 stycznia, a także we wtorek, 22 stycznia od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie. http://zikit.krakow.pl/ogolne/226808,1787,komunikat,dzis_i_jutro_darmowa_komunikacja_miejska__.html


OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza IV publiczny przetarg ustny  nieograniczony-licytacja na wynajęcie   dwóch pomieszczeń  na  drugim piętrze w budynku stanowiącym własność Gminy Zabierzów, w miejscowości Zabierzów ul.Kolejowa 11: -pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 13,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.4 -pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,30m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.3. Cena wywoławcza za wynajęcie 1m² wynosi: 15,00zł netto (słownie: piętnaście złotych 00/100) . Do w/w stawki zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.   Więcej informacji w załączniku.x

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018 ( w tym I rata do 31 stycznia, II rata do 31 maja oraz III rata do 30 września).


Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego- przeciwdziałanie alkoholizmowi. Konkurs jest ogłoszony na podstawie art 2 pkt.2,10 ,art.13 pkt.3 i art.14.ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018, poz.1492 ) oraz uchwały Nr III/30/18  Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Szczegóły w załącznikach.


Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego ustnego nieograniczonego przetargu w dniu 21.01.2019 r., na sprzedaż działek ewidencyjnych: nr 22/8 (o pow. 0,09 ha), 22/9 (o pow. 0,08 ha), 22/10 (o pow. 0,06 ha), 22/11 (o pow. 0,06 ha), 22/18 (o pow. 0,09 ha), 22/19 (o pow. 0,09 ha), 22/20 (o pow. 0,08 ha), 22/21 (o pow. 0,08 ha)  położonych w obrębie Zabierzów, gmina Zabierzów. Pełna treść w załączniku.


x

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Powiatu Krakowskiego

Obowiązuje: 2019-01-11 od godz. 0 do 24 Obszar: powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności: – ograniczyćPraca przedszkoli w okresie wakacji letnich w 2019 roku

Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż Gmina Zabierzów, ale rekrutujące dzieci na zasadach określonych przez Gminę, w miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r. pełnią dyżur w następujących terminach: l.p. Przedszkola samorządowe 2019 r. czynne od: 2019 r. czynne do: ZSP Balice 1 lipca 31 lipca  SP Bolechowice  1 sierpnia  31 sierpnia SP Brzezie 1 sierpnia  31 sierpnia SP Kobylany 1 sierpnia  31 sierpnia SP Nielepice 1 lipca 31 lipca  SP Rudawa 17 lipca 14 sierpnia  SP Rząska Nie pełni dyżuru- remont Nie pełni dyżuru- remont ZSP Zabierzów 1 lipca 31 lipca  „Bajkowy Świat” w Brzoskwini Nie pełni dyżuru- rozbudowa szkoły


Bez nazwy-1

Przydatne telefony ,,AKCJI ZIMA’’

   Mieszkańcy naszej Gminy mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie zimowego utrzymania do właściwych zarządców dróg:   1. Droga krajowa nr 79 relacji Kraków- Zabierzów – Krzeszowice, tel. (12) 285 50 57,     (12) 285 51 95,   2. Droga wojewódzka nr 774 relacji  Zabierzów-Kryspinów, tel. (12) 44 65 855,    609 703 392,  517 104 468,