73646_czerwone_tlo kopia

Uwaga! możliwość złożenia wniosku o nowy dowód osobisty oraz potwierdzenie profilu zaufanego została zawieszona

Ze względu na przypadki zakażenia koronawirusem wśród Pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, możliwość złożenia wniosku o nowy dowód osobisty oraz potwierdzenie profilu zaufanego została zawieszona do odwołania. Wszystkie zarezerwowane wizyty w sprawie złożenia wniosku o nowy dowód osobisty i potwierdzenie profilu zaufanego zostały anulowane.

166530762_1643430019180632_4394770631993936554_n

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021

2 kwietnia będziemy świętować Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.


Wójt Gminy Zabierzów ogłasza II publiczny przetarg ustny

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza II publiczny przetarg ustny na wynajem   pomieszczeń  na  drugim piętrze oraz na  poddaszu w budynku stanowiącym własność Gminy Zabierzów, w miejscowości Zabierzów ul. Kolejowa 11.     Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.


Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.

Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXII/240/20 Rady Gminy Zabierzów z 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoj Gminy Zabierzów do 2030 r.”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.


StwórzMY wspólnie Archiwum Cyfrowe naszej gminy

Drodzy mieszkańcy i miłośnicy Gminy Zabierzów ! StwórzMY wspólnie Archiwum Cyfrowe naszej gminy ! Czas pandemii sprawił, że więcej czasu niż zwykle spędzamy w domach, ograniczając naszą codzienną aktywność. Zwracamy się do wszystkich z prośbą o przeglądnięcie rodzinnych zbiorów fotograficznych oraz domowych archiwów w poszukiwaniu fotografii, które ukazują życie kulturalne i społeczne (codzienne) naszej Gminy. Zgromadzenie materiału z dziejów całej gminy w jedno zbiorcze miejsce pozwoli zachować dorobek mieszkańców w formie cyfrowej dla przyszłych pokoleń.  


Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzenie Nr 59 / A /2021 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: wyników II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych  na terenie gminy Zabierzów w roku 2021. Szczegóły w załącznikach.