Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny. Zdążysz w trakcie drzemki Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków. WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny ProfilWykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń w dniach od 14.06.2018 r. do 05.07.2018 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.


Rekrutacja do projektu „Gotuj po hiszpańsku II”

Rozpoczęła się rekrutacja do III edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II” Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do III edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja do projektu odbywa się w trzech etapach. Pierwszym etapem jest zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez stronę: http://gotujpohiszpansku.pl/zglos-sie/ Następnie wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej projektu. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na rozmowę rekrutacyjną oraz udział w warsztatach kulinarnych,


Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza II publiczny przetarg ustny  nieograniczony-licytacja do  wynajęcia poszczególne  pomieszczenia  na pierwszym, drugim piętrze oraz na  poddaszu w budynku stanowiącym własność Gminy Zabierzów, w miejscowości Zabierzów ul. Kolejowa 11: na I piętrze: -pomieszczenie o łącznej  powierzchni użytkowej  12,80m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 1.10 -pomieszczenie o łącznej  powierzchni użytkowej  11,20m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 1.6 na II piętrze -pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 17,90m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.11 -pomieszczenie


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).  WÓJT GMINY ZABIERZÓW ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów: Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 85/3 o pow. 0,02 ha, gmina Zabierzów, obręb  Więckowice, księga wieczysta nr KR2K/00023928/5. Cena wywoławcza: 26 885,59  zł brutto. Termin i miejsce przetargu: 10.07.2018 r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów (Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I  piętro). Wysokość wadium: 2 000,00 zł. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem o prawie własności nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio ze zbywanąZamknięcie skrzyżowania ulicy Wyspiańskiego z ulicą Kolejową w Rudawie

Informujemy, iż w dniu 06.06.2018r. od godz. 9.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na podstawie decyzji WGK.CW.7221.102.2016 polegająca na zamknięciu skrzyżowania ulicy Wyspiańskiego z ulicą Kolejową w Rudawie. Planowany termin przywrócenia docelowej organizacji ruchu: 22.06.2018r. godz. 15.00. Proponowany objazd w załączniku.Ogłoszenie w sprawie reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów

Działając na podstawie przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 59 ust. 3-5 Statutu Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 430 poz. 4779 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Zabierzów nr XLII/412/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów, zawiadamiam że w dniu 01.06.2018 r., zostanie wyłożony na okres 14 dni do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Zabierzów Rynek 1 piętro I, pok. 1.16. (dostępny w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek: od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek: od 8.00 do 16.00 piątek: od 8.00 do 15.00) oraz u sołtysów sołectw Kochanów i Niegoszowice (dostępny po wcześniejszym umówieniu