images

Działania gminy dotyczące szczepień

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się informacjami, o zaangażowaniu samorządów powiatu  krakowskiego  w organizację Punktów Szczepień Masowych, uprzejmie informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. Pełnomocnik Wójta Gminy Zabierzów ds. Zarządzania Kryzysowego,


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

O B W I E S Z C Z E N I E o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.293) oraz art. 49 w związku z art. 97 § 2, art. 101 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 14 kwietnia 2021 r. znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie podjęcia zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska


Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy. Pełna treść wykazu podana jest w załączniku oraz na stronie: https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/280501    


Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę na podatki.gov.pl. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy. Złóż PIT elektronicznie, dzięki czemu szybko otrzymasz zwrot podatku. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo. Szczegóły w załączniku.„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji realizowanej na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu krakowskiego w gminie Zabierzów i Krzeszowice oraz na terenie powiatu chrzanowskiego w gminie Trzebinia. Odcinek od km 360+900 do km 376+300. Długość odcinka ok. 15,40 km. Cel i zakładany efekt zadania to: podniesienie parametrów nośności drogi, poprawa warunków ruchu na drodze krajowej, poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych, poprawa obsługi ruchu lokalnego poprzez rozbudowę i budowę skrzyżowań z drogami publicznymi, zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko. UWAGA! Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa konsultacje odbędą się w formieSpotkania z Ekodoradcami we wszystkich sołectwach gminy Zabierzów

Gmina Zabierzów w ramach realizacji projektu EKO-TEAM, zaprasza na cykl indywidualnych konsultacji prowadzonych przez Ekodoradców we wszystkich miejscowościach Gminy. Zakres konsultacji na spotkaniach: – obsługa programu PONE (dopłata 3 tys. do kotła gazowego) – obsługa programu PGN (dopłata 7 tys. do kotła gazowego –wymóg docieplenia budynku) – informacja w sprawie ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze” – dotacja na docieplenie i wymianę źródła ogrzewania budynku – informacja w sprawie łączenia programów dotacyjnych – informacja w sprawie uchwały antysmogowej i terminów wymiany pieców węglowych – materiały informacyjne dotyczące pozostałych form wsparcia prowadzonych przez odrębne instytucje, np. ulga termomodernizacyjna Spotkania będą miały miejsce zgodnie z następującym harmonogramem: