Przechytrzyć raka …

Choroby nowotworowe są, po chorobach układu krążenia, drugim pod względem częstości zabójcą Polaków. Dotychczasowe trendy epidemiologiczne wskazują, że w obecnym stuleciu wysuną się na pierwsze miejsce wśród zgonów w Unii Europejskiej i w Polsce.
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.

Znak sprawy: WGG.6845.18.2021.KP                  Zabierzów, dn. 28.10.2021 r. Ogłoszenie Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 03.11.2021 r. do 24.11.2021 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Zabierzów. Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów /-/


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie o postanowieniu zawieszającym postępowanie Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 25 października 2021 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie zawieszenia na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901


METROPOLIA MOŻLIWOŚCI – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Metropolia Krakowska – dlaczego warto tu mieszkać, inwestować, rozwijać się i prowadzić biznes? Jesteście ciekawi? Zerknijcie do publikacji o regionie przygotowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. O atrakcyjności Metropolii Krakowskiej świadczy ciągły rozwój gospodarczy. Wpierając działania z nim związane, przygotowana została wyjątkowa publikacja „Metropolia Krakowska Metropolia możliwości”, która przybliży inwestorom, a także mieszkańcom i lokalnym instytucjom potencjał gospodarczy regionu. Zapraszamy do lektury! Metropolia Możliwości Metropolię Krakowską tworzy 15 stowarzyszonych, sąsiadujących ze sobą gmin. Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki, Michałowice, Mogilany Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki to mozaika ludzi, pomysłów i przestrzeni, która tworzy świetnie współgrający organizm. To miejsce, w którym można żyć i realizować swoje pasje dzięki bogatej ofercie kulturalnej, rozrywkowej i sportowej.