LGD Blisko Krakowa: SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym. Spotkanie dedykowane jest podmiotom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tematyką spotkania będą: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naborów 13/2020 i 14/2020. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (12/256-02-31) lub mailowy z biurem stowarzyszenia (a.szaranska@bliskokrakowa.pl). SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 14 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w godzinach: 15:00 – 16:00 W FORMIE ONLINE NA PLATFORMIE CLICKMEETING (osobom zainteresowanym, po wcześniejszym zgłoszeniu, zostanie przesłany link do spotkania) Termin przyjmowania wniosków w ramach naborów 13/2020 oraz 14/2020: 21 października – 4 listopada 2020 r.
121672691_3293004507404178_5011878141166310025_o

Aktualna informacja Powiatu Krakowskiego o Covid-19

Poniżej przedstawimy grafikę z informacjami o aktualnej liczbie mieszkańców powiatu krakowskiego przebywających na kwarantannie oraz chorych na Covid-19. Źródłem naszych informacji jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Uwaga – nowe informacje❗️ Udało się uzyskać dodatkowe dane od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i od dzisiaj będziemy również informować o liczbie osób, u których ustąpiły objawy choroby – z podziałem na gminy. _____ Poniżej przedstawimy grafikę z informacjami o aktualnej liczbie mieszkańców powiatu krakowskiego przebywających na kwarantannie oraz chorych na Covid-19 (to te duże, czerwone liczby po prawej stronie). Na obrysie poszczgólnych gmin podana jest liczba osób, które zachorowały na Covid-19 od początku obecności wirusa w powiecie krakowskim, liczba osób, u których ustąpiły objawy choroby oraz liczba osób przebywających na kwarantannie z terenu danej gminy. Źródłem naszych informacji jest Powiatowa Stacja


LGB Blisko Krakowa: Nabory wniosków do 4 listopada

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków na operacje z zakresu: – rozwijania działalności gospodarczej http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1506-ogloszenie-o-naborze-13-2020.html – LGD Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: działań służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru. http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1507-ogloszenie-o-naborze-14-2020.html Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 21 października do 4 listopada 2020 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów – wynajem pomieszczeń

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia pomieszczenia na II piętrze i na poddaszu  w budynku stanowiącym własność Gminy Zabierzów, w miejscowości Zabierzów ul. Kolejowa 11. Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.


ĆWICZENIE RENEGADE

Informujemy, że w dniach 6-9 października2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia militarnego z powietrza.


Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR)

Zarząd Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów w ramach PROW 2014-2020. Dokumenty konsultować można również podczas spotkania w biurze, które odbędzie się 12.10.2020 w godzinach 15:30-16:30, lub telefonicznie.


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gmina Zabierzów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zabierzow.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie Data publikacji strony internetowej: 01.01.2005 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2005 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione: Strona internetowa nie jest przystosowana do wyświetlenia na urządzeniach mobilnych filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf,