Woda w Rząsce i Szczyglicach jest warunkowo zdatna do spożycia

Woda dla konsumentów miejscowości Rząska i Szczyglice jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.


18116

Wybory Sołeckie 2019

  W związku z Zarządzeniem Nr 138/2019 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 sierpnia 2019 r.w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2019 r. /niedziela/, w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich.


Informacje o roku szkolnym 2019/2020 w gminie Zabierzów

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 informujemy: – rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 do 31 grudnia 2019 r. – ferie zimowe dla województwa małopolskiego 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna w szkołach 9 do 14 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – ferie letnie w szkołach 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.


Treningi łucznicze GROT Zabierzów

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GROT” już dzisiaj myśli o sezonie 2020 w perspektywie kolejnej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jej uczestnikami będzie młodzież roczniki 2003 oraz 2004. Już dzisiaj pomyślmy o starcie w tej imprezie i przygotowaniach. Chętnych do zaangażowania się w tym temacie zapraszamy na zajęcia treningowe odbywające się w poniedziałki – środy i czwartki – w godz. 16-18 na torach łuczniczych przy ulicy Sportowej. Tel kontaktowy : 793 500 390 lub mail lucznictwo.zabierzow@interia.pl   Zarząd GROT Zabierzów


Stypendium socjalne i motywacyjne dla uczniów i studentów

Stypendium socjalne na cele edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Zabierzów O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny  nie przekracza 528,00 zł netto miesięcznie. Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 15 września 2019 r. , w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, (budynek ZSP Zabierzów- wejście od strony boiska sportowego) pokój nr 5 w godz.: poniedziałek od 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek od 8:00 – 16:00, piątek 7:00 – 15:00   Stypendium motywacyjne dla zdolnych studentów z terenu Gminy Zabierzów O stypendium ubiegać się mogą studenci, którzy w bieżącym roku akademickim uzyskali średnią arytmetyczną wyższą niż 4,0 (w 5 stopniowej skali ocen) lub 5,0 (w 6 stopniowej


Nabór na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że pod adresami: http://metropoliakrakowska.pl/2019/08/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-specjalista-glowny-specjalista-w-zespole-ds-planowania-i-finansowania-polityk-rozwoju-biura-zarzadu-stowarzyszenia-metropolia-krakowska-1-etat-2 https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1644448,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-specjalista-glowny-specjalista-w-zespole-ds-planowania-i-finansowani.html zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń w dniach od 30.07.2019 r. do 20.08.2019 r.  podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomość położona w miejscowości Burów, gmina Zabierzów. Otoczenie stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz tereny niezagospodarowane, częściowo zadrzewione. W dalszym sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane, użytkowane rolniczo oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt nieregularny. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie pełne w sąsiedztwie. Pełna treść w załączniku.


Program stypendiów pomostowych 2019/2020

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. Więcej informacji w załączniku.