Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów

Znak sprawy: WGG.6840.07.2019.TM                                                                                                                                                                                            Zabierzów, dn. 04.12.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów    Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 780 położoną w obrębie Rudawa, gmina Zabierzów.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów

Znak sprawy: WGG.6840.11.2019.TM                                                                                                                                                                                            Zabierzów, dn. 04.12.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów    Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 732/4 położoną w obrębie Zabierzów, gmina Zabierzów.


Ogłszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów

Znak sprawy: WGG.6840.07.2019.TM                                                                                                                               Zabierzów, dn. 02.12.2019 r.    Ogłoszenie Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń w dniach od 5.12.2019 r. do 26.12.2019 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów.   Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów /-/


Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia pomieszczenie o łącznej powierzchni 26 m²,znajdujące się na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym przy ul.Jurajskiej 334 w miejscowości Bolechowice. Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.


Konsultacje społeczne – projekty statutów sołectw

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Udział w konsultacjach dotyczących projektów statutów sołectw mogą brać mieszkańcy danego sołectwa. Projekty statutów sołectw udostępnione są do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Biurze Rady Gminy Zabierzów – pokój 1.3, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, na stronie internetowej BIP Gminy Zabierzów, u Sołtysów oraz w trakcie 4 spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, Zabierzów, Sala obrad Rady Gminy Zabierzów, w dniach: 02.12.2019 r. – godz. 18.00, 16.12.2019 r. – godz. 18.00, 10.01.2020 r. – godz. 17.00, 24.01.2020 r. – godz. 17.00. Konsultacje polegają na kierowaniu do Biura Rady Gminy Zabierzów opinii, wniosków i uwag, które należy składać na piśmie na adres:  Biuro Rady


Projekt „Kierunek PRACA!”: Płatne staże z możliwością zatrudnienia

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsc stażowych. Osobom, które opiekują się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną zapewniamy


Projekt „P jak PRACUJ!”: Bezpłatne szkolenia i płatne staże

Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności  ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”. W ramach projektu oferujemy: płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi. Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z poniższych warunków: osoby powyżej 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne


Nabór wniosków LGD Blisko Krakowa nr 5

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji   Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 4 grudzień 2019 r. do 18 grudzień 2019 r. Szczegóły w załączniku.


Nabór wniosków LGD Blisko Krakowa nr 4

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji   Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 4 grudzień 2019 r. do 18 grudzień 2019 r. Szczegóły w załączniku.


Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, nieruchomości złożonej z niezabudowanych działek ewidencyjnych: nr 241/1 o pow. 0,22 ha i nr 241/2 o pow. 0,34 ha, położonych w Szczyglicach, gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00023455/8. Lokalizację działek określa załącznik graficzny. Szczegóły w załączniku.