Raport o stanie Gminy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią Raportu o stanie Gminy za rok 2018, który znajduje się na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,324617,raport-o-stanie-gminy.html  

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. kadencji ławników sądowych, zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm) Rada Gminy Zabierzów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników kadencji 2020 – 2023. Szczegóły na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,324704,wybory-lawnikow-kadencja-2020-2023.html


Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się upał Od: 2019-06-10 12:00 do 2019-06-12 20:00. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. Pełna treść w załączniku.


Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń w dniach od 07.06.2019 r. do 28.06.2019 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25, ust. 1, art. 28 i art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz.  2204, ze zm./ Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną działkę ewidencyjną  nr 50  położoną w obrębie Zabierzów, gmina Zabierzów. Szczegóły w załączniku.


Wykaz

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy fragment działki ewidencyjnej nr 411/26 o pow. 0,0030 ha położonej w obrębie Zabierzów, gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/000274028/0.Lokalizację wydzierżawianego fragmentu działki nr 411/26 określa załącznik graficzny. Pełna informacja w załączniku.


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 06.06.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego publicznego ustnego nieograniczonego przetargu w dniu 18.06.2019 r., na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1631 w Zabierzowie. Pełna treść w załączniku.