Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zabierzów

 Zabierzów, dnia 01.04.2019 r.                                                      OŚ.271.2.282.2019   OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Zabierzów informuje, iż w dniach od 08.04.2019 r. do 30.06.2019 r. na terenie Gminy Zabierzów, przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit) – nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. Przedstawiciele firmy będą posiadali pisemne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Zabierzów.


Nabór na wolne stanowisko pracy w LGD Blisko Krakowa

Zarząd Stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. administracji i projektów. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo). Szczegóły: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2019/1310-nabor-na-wolne-stanowisko-pracy.htmlLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.Rekrutacja do projektu „Gotuj po hiszpańsku II”

Rekrutacja do VI edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II” Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do VI edycji „Gotuj po hiszpańsku II”, projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zapraszamy: –  osoby w wieku 18-35 lat – osoby bezrobotne – osoby bierne zawodowo – osoby zamieszkałe w Małopolsce


Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń w dniach od 25.03.2019 r. do 15.04.2019 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zabierzów.Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych o profilu opiekuńczo-wychowawczym oraz o profilu sportowym na terenie Gminy Zabierzów w roku 2019. Szczegóły w załącznikach.