Nabór wniosków dot. przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe

Przypominamy, że w terminie do 31. stycznia 2022 roku prowadzony jest nabór wniosków dotyczących przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników w roku 2021. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać złożony między 1. a 31. stycznia 2021 roku na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania nagród sportowych Gminy Zabierzów do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1 (parter), lub listownie przesłany do Urzędu Gminy Zabierzów na adres: Rynek 1, 32-080 Zabierzów z dopiskiem “wniosek o nagrodę sportową”. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż w związku z wprowadzeniem przepisów RODO, wnioski należy składać na nowym formularzu. Informacje oraz komplet dokumentów w tej sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1606075,nagrody-gminy-zabierzow-za-osiagniecia-sportowe.htmlOstrzeżenie meteorologiczne

Zabierzów, 20.01.2022 r. POZ.5533.1.2022 Ostrzeżenie dla ludności przebywającej na obszarze Gminy Zabierzów. Ostrzeżenie meteorologiczne   Zjawisko Opady marznące Stopień zagrożenia: 1 Ważność: Od: 2022-01-20 11:00 do: 2022-01-20 16:00 Prawdopodobieństwo: 80% Obszar: Powiat Krakowski. Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg               i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -3°C, w rejonach podgórskich do -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, w rejonach podgórskich -6°C. Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.15.2022 z dnia 20.01.2022 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych.  O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Urząd Gminy


Ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych. Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych. Sprawozdania można przekazywać: – za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl, – w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl, – w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów Dzięki Państwa udziałowi w badaniach
Patronat Skarby Blisko Krakowa

JEŚLI PLANUJECIE PRZEDSIĘWZIĘCIE: dotyczące organizacji wydarzenia* promującego lokalną kulturę i dziedzictwo; wykorzystujące produkt turystyczny pn. Skarby Blisko Krakowa *Wydarzenia mogą mieć charakter warsztatów, spotkań, koncertów, wystaw, targów wyrobów tradycyjnych, kulturalnych, sportowych krajoznawczych i/lub rekreacyjnych organizowanych na terenie gmin obszaru Blisko Krakowa. ZGŁOŚCIE SIĘ DO STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA! KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PATRONAT? Do zgłaszania przedsięwzięć zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru Blisko Krakowa (gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów) O JAKIE WSPARCIE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ? W ramach patronatu przewidujemy wsparcie w wysokości 1 500 zł na organizację. Kwotę przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanego przedsięwzięcia od momentu podpisania umowy. Nie ma listy tzw.


Wójt Gminy Zabierzów ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 68,15m², znajdującego się na parterze w budynku w miejscowości Bolechowice przy ul. Jurajskiej 334. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 337 o powierzchni 0,13ha,objętej Księgą Wieczystą Nr KR2K/00018161/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach.   Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.UWAGA SMOG – 2 stopień zagrożenia !!!

Ostrzeżenie 2 stopnia dla powiatu krakowskiego POZIOM 2 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu     INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 09.01.2022 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 106 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat suski Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 84000 Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.   INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia