Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256), Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 20/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.11.2020) z 31 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku 99 w kompleksie wojskowym Kraków – Balice dla potrzeb wyodrębnionego archiwum 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, dz. 537/90 obr. 2 Balice, jedn. ewid. Zabierzów – na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, którego reprezentuje: Pan Sławomir Kozłowski, Kozłowski i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. – złożony 5


Restrukturyzacja małych gospodarstw- komunikat ARiMR

Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.


Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – obszar D.
ceidg-1024x576

Wnioski do CEIDG można składać on-line

KOMUNIKAT W związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Gminy Zabierzów; uprzejmie informujemy, iż wnioski do CEIDG, możecie Państwo składać drogą elektroniczną (on-line) posiadając Profil Zaufany/kwalifikowany podpis elektroniczny lub przesyłać wniosek pocztą,


Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią?  Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!


TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

Szanowni Przedsiębiorcy, poniżej znajdują się informacje na temat wsparcia, jakie możecie Państwo uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Są to wnioski oraz opisy poszczególnych usług, jak również instrukcje wypełniania konkretnych druków.