II Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego- przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej.


Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na czas nieoznaczony, nieruchomości złożonej z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 355/9 o pow. 0,1030 ha, położonej w obrębie Nielepice gmina Zabierzów, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00021121/4. Szczegóły w załączniku.


Remonty na Drodze Krajowej 79

GDDKiA informuje, że na DK79 (km 351+550 – km 382+600) w Zabierzowie, Krzeszowicach, Trzebini w tym tygodniu prowadzone są remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa ubytków powstałych na jezdni) oraz prace konserwacyjne przy kratkach ściekowych i włazach studzienek kanalizacji. Roboty szybko postępują, wprowadzane są zawężenia lewo lub prawostronne na czas wykonywania prac i w razie potrzeby ręczne sterowanie ruchem.


Rekrutacja do projektu „Gotuj po hiszpańsku II”

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”. Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 18.04.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego ustnego nieograniczonego przetargu w dniu 23.04.2018 r., na dzierżawę nieruchomości złożonej z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 355/9 o pow. 0,1030 ha, położonej w obrębie Nielepice gmina Zabierzów. Pełna treść w załączniku.


I publiczny przetarg ustny nieograniczony-licytacja do wynajęcia

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza I publiczny przetarg ustny  nieograniczony-licytacja do  wynajęcia poszczególne  pomieszczenia  na pierwszym, drugim piętrze oraz na  poddaszu w budynku stanowiącym własność Gminy Zabierzów, w miejscowości Zabierzów ul.Kolejowa 11:


Małopolski Tele-Anioł

Województwo Małopolskie przystępuje do realizacji projektu skierowanego do osób niesamodzielnych pn. „Małopolski Tele-Anioł”. W dniu  22 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 426 663,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł. Szczegóły w załączniku.Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów: Oznaczenie nieruchomości: działki ewidencyjne: nr 18/2 o pow. 1,17 ha oraz nr 70/108 o pow. 0,01 ha,  gmina Zabierzów, obręb Kochanów, księga wieczysta nr KR2K/00020647/0). Cena wywoławcza: 1 476 000,00 zł brutto. Termin i miejsce przetargu:  28.06.2018 r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów (Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25 (I  piętro). Wysokość wadium: 100 000,00 zł. Wpłata wadium do dnia 22.06.2018 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów: 1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 85/3 o pow. 0,02 ha, gmina Zabierzów, obręb  Więckowice, księga wieczysta nr KR2K/00023928/5. Cena wywoławcza: 26 885,59  zł brutto. Termin i miejsce przetargu: 18.05.2018 r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów (Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I piętro). Wysokość wadium: 2 000,00 zł. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem o prawie własności nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio ze zbywaną działką, do dnia 14.05.2018 r. oraz  wpłacenie wadium do dnia 14.05.2018 r., Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. WÓJT GMINY ZABIERZÓW   ogłasza drugi publiczny