Świetlica środowiskowa w Burowie

Burów 166
32-083 Balice

Osoba prowadząca zajęcia w świetlicy:
Beata Szczepańska:
Środa: 13.30-16.30
Czwartek: 12.30-15.30
Piątek: 12.30-15.30