Envi-System

Sienkiewicza 6/1
32-080 Zabierzów
tel: 0519 19 31 01
email envisystem@gmail.com
www.envi-system.pl

MONITORING ŚRODOWISKA Pomiary zanieczyszczeń powietrza SO2, CO, NOX, PM10,PM2,5, PM1, O3. Pomiary i analizy zanieczyszczeń komunikacyjnych Pomiary zagrożeń środowiska pracy Pomiary i analizy ruchu drogowego-hałas-natężenie ruchu.

Pomiary zanieczyszczeń powietrza SO2, CO, NOX, PM10,PM2,5, PM1 O3. Opracowania, sprawozdania, doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Pomiary i analizy zanieczyszczeń komunikacyjnych Pomiary zagrożeń środowiska pracy Pomiary i analizy ruchu drogowego-hałas-natężenie ruchu, mapy akustyczne, mapy dróg, linii kolejowych, obiektów przemysłowych. Pomiary drgań oraz pola magnetycznego.