Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Klub Sportowy „POTOK”

Więckowice, Słoneczna 84
32-082 Bolechowice
tel. 12 285 29 63
email biuropotok@wp.pl
www.wieckowice.pl

Zakres działalności: Integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez współorganizowanie zajęć terapeutycznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Wspieranie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych poprzez organizowanie czasu wolnego wszystkich grup społecznych - organizowanie dziennej opieki (klub seniora, ognisko przedszkolne, świetlica dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych); Przeciwdziałanie patologiom społecznym; Realizacja projektów z zakresu ochrony środowiska; upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych, lokalnych i rodzinnych. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.