Stowarzyszenie Społeczno- Edukacyjne „KUŹNIA”

os. Parkowe 14/1
32-083 Balice
tel. 12 285 66 04
tel: 662 36 92 82
email zdzislaw.smorag@neostrada.pl

Zakres działalności: organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, szkolenie zawodników, organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów sportowych, uczestnictwo w rozgrywkach amatorskich drużyn w uprawianych dyscyplinach, rozwijanie sportu masowego i rekreacji.