Stowarzyszenie Integracji Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kultury Doliny Rudawy w Zabierzowie

St. Kmity 26
32-080 Zabierzów

Zakres działalności: głównymi celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków środowiska naturalnego, upowszechnianie regionalnego folkloru i tradycji oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto zamiarem są działania na rzecz bezdomnych i pokrzywdzonych zwierząt. Zaplanowane zadania realizowane będą na drodze edukacyjnej w połączeniu z zaangażowaniem społeczności lokalnej w dane zagadnienia.