Kancelaria Prawna Piotr Biernat

427.jpeg
Szlachecka 50
32-080 Brzezie
tel. 12 285 47 38
email kancelaria@biernat-kancelaria.pl
www.biernat-kancelaria.pl

Kancelaria Prawna Piotr Biernat zajmuję się kompleksową obsługą przedsiębiorców, spółek jak i osób fizycznych branży budowlanej i architektonicznej. Kancelaria udziela również porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i administracyjnego.

Główną osią działalności Kancelarii Prawnej Piotr Biernat jest świadczenie usług na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych branży budowlanej i architektonicznej. Poza obsługą przedsiębiorców Kancelaria udziela porad prawnych osobom fizycznym w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. W tym obszarze w szczególności sporządza i opiniuje wszelkie umowy, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, sporządza pisma procesowe, prowadzi mediację między stronami oraz reprezentuje klienta przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji. Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów działających w tej branży. W szczególności zajmuje się przygotowaniem i analizą umów, ofert przetargowych, dokumentacji dla procesu budowlanego, pism procesowych, a także zastępuje klienta przed sądami, organami administracji publicznej.