AMG PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Mariusz Galus

Szczyglice, Długa 92
32-083 Balice
tel: 606 93 41 90
email amgprojekt@o2.pl

OFERTA USŁUG ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH: Projekty indywidualne budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, magazynowych, handlowych, usługowych, przemysłowych oraz innych obiektów budowlanych w tym m. in. zjazdów. Pośrednictwo sprzedaży projektów typowych najlepszych pracowni projektowych z całego kraju. Adaptacje projektów architektonicznych typowych do warunków miejscowych. Zmiany indywidualne w projektach architektonicznych typowych. Projekty zagospodarowania terenu / działki budowlanej. Projekty branżowe, przyłącza. Projekty zamienne do pozwolenia na budowę. Projekty zmiany sposobu użytkowania. Projekty rozbiórki budynków oraz budowli. Ekspertyzy budowlane, inwentaryzacje budynków istniejących. Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków i budowli istniejących. Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę i zatwierdzanie dokumentacji projektowych. Uzgadnianie dokumentacji projektowych. Reprezentowanie Inwestora.