Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną m.in. w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego roli Instytucji Zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W zakresie MRPO Centrum wdraża II Oś Priorytetową – Gospodarkę Regionalnej Szansy i jest odpowiedzialne za udzielanie szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia beneficjentów w ramach tej osi, nabór i ocenę wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu. Celem MCP jest sfinansowanie do 2015 roku kilku tysięcy najlepszych projektów wpływających w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy będzie również realizować w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2007-2013 (POKL) programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz dla doktorantów.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
tel.12 376 91 00
fax: 12 376 91 20
e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Punkt Konsultacyjny
W celu skorzystania z bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego należy wcześniej ustalić telefonicznie datę i godzinę konsultacji:
tel. 12 376 91 91
tel. 12 376 91 10
tel. 12 376 91 92