Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

MARR S.A. – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi działania w zakresie:
prowadzenia konsultacji, wdrażania programów krajowych i regionalnych,
udzielania pożyczek i poręczeń kredytowych,
szkolenia, doradztwa, konsultacji, realizacji programów unijnych,
realizacji międzynarodowych projektów, promocji i rozwoju eksportu, organizacji konferencji, spotkań przedsiębiorców,
obsługi inwestora oraz zarządzania własnym majątkiem.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Sekretariat MARR S.A.
tel. 12-617-66-01
fax 12-617-66-66
e-mail:marr@marr.pl
http://www.marr.pl