Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją odpowiedzialną m.in. za określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich oraz programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego.

WUP w Krakowie w latach 2007-2013 wdraża komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce tj. Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII – Promocja Integracji Społecznej, VIII – Regionalne Kadry Gospodarki
i IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Do zadań WUP należy realizacja zadań związanych z bezpośrednim kontaktem z beneficjentem; ocena proponowanych do realizacji projektów; podejmowanie decyzji o współfinansowaniu projektu oraz podpisywanie umów z beneficjentami; rozliczanie i kontrola realizowanych projektów; prowadzenie zadań informacyjnych oraz szkoleń z zakresu PO KL

https://wupkrakow.praca.gov.pl/