Dysponenci

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska została objęta wsparciem Mechanizmów Finansowych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy).

W ramach Mechanizmów Finansowych został ustanowiony Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP), który przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zacieśniania współpracy pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami (Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

Operatorami FOP w Polsce jest Fundacja „Fundusz Współpracy” oraz Ecorys Polska. Zadaniem Operatorów jest dystrybucja środków dla Organizacji Pozarządowych. Do nich należy opracowanie kryteriów wyboru projektów, procedur przyznawania dofinansowania, instrukcji związanych z raportowaniem oraz opis i zaplanowanie działań, które przyczynią się do prawidłowego rozlokowania dotacji wśród polskich Organizacji Pozarządowych.

www.funduszngo.pl