Zabytki

Opisy wszystkich zabytków znajdują się w gminnej ewidencji zabytków na portalu mapowym https://sip.gison.pl/zabierzow_turystyka (warstwa tematyczna – ewidencja zabytków gminnych).

Dodatkowo wszystkie karty zabytków zamieszczone na w/w portalu są do pobrania pod linkiem:

https://planowanie.zabierzow.org.pl/assets/files/1_KARTY_GEZ_2016.zip .

Link ten znajduje się również na stronie https://planowanie.zabierzow.org.pl/index.php?id=67 .

Wybrane zabytki, wpisane do rejestru Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz podlegające ochronie konserwatorskiej.