Związek Powiatów Polskich

16759

Wolą samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów powstał Związek Powiatów Polskich, który skupia już 317 powiatów i miast na prawach powiatów.
W Polsce mamy 379 powiatów, w tym 65 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) a 314 to powiaty (powiaty ziemskie).
W dniach 26 i 27 lutego 1999 r. w Nowym Sączu odbyło się Zebranie Założycielskie Związku Powiatów Polskich (które było właściwie restytucją Związku po 60 latach).
17 marca 1999 Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru stowarzyszenia pn. Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie.
Z kolei 28 maja 1999 odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru pierwszych władz statutowych Związku. Więcej informacji na stronie: http://www.zpp.pl/