LGD Blisko Krakowa

pobrane

17 czerwca 2015 r. Gmina Zabierzów dołączyła do grona członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa. Po rozszerzeniu LGD Blisko Krakowa obejmuje swym działaniem teren 6 gmin powiatu krakowskiego są to: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Dzięki LGD mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy z wymienionych gmin mają możliwość korzystania ze środków europejskich w ramach Działania – Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LEADER to działanie polegające na stworzeniu warunków, w których mieszkańcy danego obszaru mogą sami decydować o tym, jakie pomysły i przedsięwzięcia będą realizowane w ramach otrzymanych środków europejskich.

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony: www.bliskokrakowa.pl, i fanpagea https://www.facebook.com/bliskokrakowa