Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15614

W dniu 5 stycznia 2012 r. między Gminą Zabierzów a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zostało zawarte porozumienie o współpracy w ramach projektu „Gmina Partnerska. Sygnatariuszami umowy byli: mgr Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów i prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Projekt „Gmina Partnerska” zakłada współpracę promocyjną między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (największą uczelnią ekonomiczną w Europie Centralnej – ponad. 23 tys. studentów) a gminą Zabierzów.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest określenie zasad współpracy, która w roku 2012 rozwijana będzie w zakresie wzajemnej promocji i kooperacji ze szkołami gimnazjalnymi na terenie gminy Zabierzów.

Współpraca obejmie m.in. promocję wizerunkową stron z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych w środowisku biznesowym, studenckim i uczniowskim jak również współpracę ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery działającymi w gminnych szkołach gimnazjalnych, organizację Dnia Ekonomii w gminie Zabierzów, konkursu oraz wykładów otwartych o tematyce ekonomicznej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należymy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym.
Cechą charakterystyczną naszej Uczelni jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to m. in: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. W trakcie nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach. Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata. Nasi studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej.
Działalność dydaktyczną prowadzimy nie tylko w Krakowie, lecz również w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w różnych miastach, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych środowisk. O atrakcyjności studiów w naszej Uczelni decyduje także możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Absolwentom, nie tylko naszej Uczelni, chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje, oferujemy liczne studia podyplomowe. Prowadzimytakżeprestiżowestudia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).
www.uek.krakow.pl