Akademia Sztuk Pięknych

16448

W dniu 12 listopada 2003 roku w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie odbyła się uroczystość podpisania „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Gminą Zabierzów, a Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Porozumienie ze strony ASP podpisał Rektor uczelni prof. Jan Pamuła, a ze strony Gminy ówczesny Wójt Gminy Zabierzów Józef Krzyworzeka, oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Krawczyk. Porozumienie stanowi, iż Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie obejmuje patronat artystyczny nad Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie, oraz Galerią przy Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. W ramach współpracy odnowiono zabytkowy krzyż w Zelkowie, oraz zaprojektowano znak usługowy Urzędu Gminy w Zabierzowie. www.asp.krakow.pl [Gallery not found]

Pliki do pobrania