Kleszczów

default

Sołtys: Stanisław Tadeusz Krawczyk

Kleszczów - źródłowo pojawia się po raz w 1366 r., jako własność Spytka, prawdopodobnie z rodu Toporów, być może jakiegoś protoplasty Aleksandrowskich (Leksandrowskich), do których niewątpliwie wieś należała niemal od początku XV w. Stąd też historia Kleszczowa, ąż do czasów najnowszych nierozerwalnie jest związana z Aleksandrowicami, a także Balicami. Dodajmy, że z Kleszczowa, zapewne na przełomie XIX/XX w. wyodrębnił się Kochanów. Jednak na przestrzeni dziejów, a szczególnie w wiekach średnich mieli w Kleszczowie swe udziały, niekiedy na zasadzie zastawu, przedstawiciele okolicznej szlachty, jak np. Frykaczowie herbu Jastrzębiec z Mnikowa w 2 poł. XV w. W 1898 r. Kleszczów znalazł się w kluczu balickim, a jego dziedzic Dominik ks. Radziwiłł wkrótce potem założył w zachodniej części wsi folwark, zwany „Stefanówką”, który nie zachował się. Współcześnie na jego terenie wybudowano prywatną willę, ośrodek sportowy oraz w latach 1984 – 1986 kaplicę pw. MB Nieustającej Pomocy. Warto podkreślić, że Kleszczów spośród innych wsi gminy wyróżnia się malowniczym położeniem – w zaciszu lasów i pól, na górującej nad okolicą wyniosłości Garbu Tenczyńskiego.

Tekst: Krzysztof Pucek

Zdjęcia: UG Zabierzów