Zdalna Szkoła w Gminie Zabierzów Plus

x

Tytuł Zdalna Szkoła w Gminie Zabierzów Plus
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu 74 788,92 zł
Źródło finansowania Zdalna Szkoła +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś Priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Kwota grantu 74 788,92 zł
Opis projektu Przedmiotem projektu był zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu Gminy Zabierzów w postaci laptopów z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla szkół – najbardziej potrzebujących nauczycieli i uczniów, w tym z rodzin wielodzietnych.

 

W ramach projektu zakupiono:

  • laptopów – 27 sztuk
  • pakietów oprogramowania – 27 sztuk

 

Realizacja projektu pn. Zdalna Szkoła w Gminie Zabierzów plus pozwoliła na doposażeniu dziewięciu szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w szczególności w okresie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – COVID-2019.

 

Termin realizacji projektu 2020

Pliki do pobrania