Zagospodarowanie terenu „Kamieniołomu” w Zabierzowie

tab_kaminienołom
Tytuł projektu / nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu „Kamieniołomu” w Zabierzowie
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 950 595,75 zł.
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014 – 2020
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.
Opis projektu: W wyniku realizacji operacji  pn. Zagospodarowanie terenu „Kamieniołomu” w Zabierzowie powstał ogólnodostępny obiekt budowlany o charakterze rekreacyjnym.Celem operacji było działanie zapewniające efektywne wykorzystanie istniejących zasobów do kształtowania przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu „Kamieniołomu” w Zabierzowie.Głowna część inwestycji zlokalizowana jest nad zbiornikiem wodnym na płaskim terenie do którego prowadzi ciąg komunikacyjny. Teren inwestycji został oświetlony co podniosło poziom bezpieczeństwa jak również poprawiło widoczność po zmroku. Alejki spacerowe zostały wykonane z kostki betonowej  charakteryzującej się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów zapewniających płaską antypoślizgową powierzchnię. Spadek ciągów komunikacyjnych został tak zaprojektowany aby wody opadowe spływając z nich nie tworzyły kałuż . Promenada spacerowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego została wykonana z desek drewnianych – zmiana struktury powierzchni sygnalizuje osobom spacerującym, iż zbliżają się i poruszają  wzdłuż zbiornika wodnego i dodatkowo zabezpieczona poręczami. Na terenie rekreacyjnym  znajdują się dwa miejsca przystosowane do grillowania/palenia ogniska, oraz liczne ławeczki służące wypoczynkowi. Nie zapomniano również o koszach na śmieci i nowej zieleni, która upiększa to miejsce. Na terenie znajduje się również  ogólnodostępna bezpłatna toaleta – to kabina  przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Zabierzów  poprzez stworzenie strefy wypoczynku dla mieszkańców, oraz urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych, wykreowanie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-turystycznej, stworzenie warunków do rozwoju usług z zakresu spędzania czasu wolnego, rozwoju oferty społeczno-kulturalnej (możliwość organizowania spotkań, plenerów, zajęć edukacyjnych itp.)

Termin realizacji projektu: 2019 rok.