Zagospodarowanie terenów zielonych w 16 miejscowościach gminy Zabierzów

Logo UG Zabierzów

Tytuł projektu / nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych w 16 miejscowościach gminy Zabierzów
Wnioskodawca:  Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  115 190,00 zł
Źródło dofinansowania:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Kwota dofinansowania:  46 076,00 zł40 %
Opis projektu:(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków) Zagospodarowanie terenów zielonych w 16 miejscowościach gminy Zabierzów: Aleksandrowice, Balice, Brzezinka, Bolechowice, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rząska, Więckowice, Zabierzów, Zelków miało na celu uporządkowanie centrów wsi, miejsc rekreacji i wypoczynku. Zadanie jest kontynuacją wieloletniej i systematycznej poprawy stanu nasadzeń oraz aranżacji terenów zielonych. Zagospodarowane miejsca pełnią szereg funkcji: przyczyniają się do stworzenia naturalnych barier wydzielających obszary rekreacji i wypoczynku, urozmaicają przestrzeń, walory estetyczne oraz ekologiczne miejscowości, stwarzając przy tym „wizytówki” sołectw, które są odwiedzane nie tylko przez mieszkańców ale również turystów. Zadbana szata roślinna znacznie poprawiła atrakcyjność terenu.
Termin realizacji projektu: (w latach) 2015 r.