„Szlak spacerowo – edukacyjny wokół Nielepic”

logo

krakow_airport_wspieramy_sasiadow_kolor_k

 „Szlak spacerowo – edukacyjny wokół Nielepic”  
Wnioskodawca: Sołectwo Nielepice
Całkowita wartość projektu: 22 361,00zł.
Źródło dofinansowania: Kraków AirportGmina Zabierzów
Kwota dofinansowania: 6 397,00 – Kraków Airport3 000,00 – Gmina Zabierzów12 964,00 – udział własny mieszkańców- wolontariat  i zakup materiałów we własnym zakresie.
Opis projektu: Celem projektu było wytyczenie i realizacja nowego, około ośmiokilometrowego szlaku spacerowo – edukacyjnego, zlokalizowanego wokół niezwykle malowniczej okolicy miejscowości Nielepice, tworzącego pierścień sołectwa. Proponowany kształt i trasa szlaku przebiega  przez najbardziej atrakcyjne kulturowo i turystycznie miejsca sołectwa Nielepice niedostępne i/lub zapominanie wcześniej.Szlak w szczególności dedykowany jest dzieciom i młodzieży z terenu Nielepic jak również turystom. Dzieci ze szkoły Podstawowej w Nielepicach będą mogły w aktywny sposób poznawać lokalną przyrodę jak i walory krajobrazowo-kulturowe swojej miejscowości.Szlak udostępnia takie ciekawe miejsca jak: Jaskinia Pańskie Kąty, Pierunkowy Dół, Skała Kubinki – miejsca o których mało kto słyszał.

W wyniku realizacji projektu powstało około 8. kilometrowa trasa spacerowo – edukacyjna ukazująca najbardziej atrakcyjne miejsca Nielepic. Jej początek zlokalizowany jest w centrum miejscowości przy już istniejącym parkingu, tak aby przyjezdni turyści mogli bezpiecznie zostawić samochód a po przejściu trasy wrócić do punktu wymarszu.

Realizacja projektu (podobnie jak wielu innych) możliwa była dzięki dużej aktywności i integracji mieszkańców Nielepic, którzy jako wolontariusze podjęli się realizacji wybranych działań w projekcie, co służy  dalszej aktywizacji lokalnej społeczności.

Mieszkańcy zobowiązali się i bezpłatnie przepracowali 700 roboczogodzin m.in. przy porządkowaniu miejsc o szczególnych walorach przyrodniczo-kulturowych znajdujących się na trasie nowego szlaku: terenu wokół krzyża, terenów wokół bunkrów.

Na początku i wzdłuż trasy zostały umieszczone tablice informacyjno-edukacyjne (na których zostały umieszczone logo i nazwa sponsora – Kraków Airport i Gminy Zabierzów). Na tablicach wyeksponowane zostały opisy trasy i znajdujących się nań atrakcji turystycznych, zredagowane i opracowane w ramach projektu.

Wspomnieć należy, iż nowy szlak ma na celu połączenie w jedną całość już istniejącej na terenie wsi infrastruktury turystycznej, w tym wybudowanej w ramach projektu „Jurajski Raj” (projektu współfinansowanego przez Unię Europejską) krainy „Pańskie Kąty”. Ten już istniejący obszar wymienionej krainy z pewnością wzbogaci wybudowaną trasę o kolejną atrakcję turystyczną.

Miejscowość Nielepice sama w sobie jest miejscem bardzo atrakcyjnym i urokliwym. Nielepice – to wieś posiadająca metrykę sięgającą 1400 r. i rozlokowana na stromej krawędzi Garbu Tenczyńskiego, który wyróżnia krzyż wystawiony w połowie lat 70. XIX w. (obecny z 2010 r.) na wysokiej, górującej nad okolicą skale. Roztacza się stamtąd znakomita panorama Rowu Krzeszowickiego, Wyżyny Olkuskiej jak i okolicznych, równie widokowych wierzchowin. Ciekawostką wsi są zupełnie niedostrzegalne pozostałości niemieckich umocnień polowych. W 1944 r., w obliczu zbliżającej się sowieckiej ofensywy Niemcy podjęli budowę wzdłuż Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej tzw. linii B-1. Tworzyły ją zarówno obiekty ziemne (rowy, szańce), a przede wszystkim betonowe schrony bierne, bojowe, pojedyncze stanowiska ogniowe, schrony – remizy grupowane w węzły oporu, które lokalizowano w ważnych strategicznie miejscach. Tu w Nielepicach węzeł oporu ryglował szosę Kraków – Katowice. Podobny węzeł, na który składały się 3 schrony zabezpieczał drogę z Rudawy do Brzezinki.

Realizacja projektu polegająca na budowie Szlaku spacerowo – edukacyjnego w wokół Nielepic była możliwa dzięki wsparciu Kraków Airport i Gminy Zabierzów.

Termin realizacji projektu: 2014 r.