Stworzenie strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej przeznaczonej do użytku publicznego – projekt nr 2

x
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 342 019,89 zł.
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Kwota dofinansowania: 207 752,24 zł.
Opis projektu: Projekt został  zrealizowany w dwóch  miejscowościach Gminy Zabierzów : RUDAWIE  i NIEGOSZOWICACH.Celem projektu jest poprawa warunków i standardów życia mieszkańców miejscowości wiejskiej, w której zrealizowano operację poprzez budowę miejsc wyposażonych w infrastrukturę rekreacyjną oraz urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych.
Jego realizacja polegała na budowie dwóch stref – placów zabaw, wyposażonych w infrastrukturę rekreacyjną umożliwiającą korzystanie z nich osobom w różnym wieku od najmłodszych, poprzez młodzież i osoby starsze.
Każda strefa  posiada altanę o pow. 25m, stolik do gry w szachy i chińczyka, strefę z zabawkami sportowo rekreacyjnymi dla dzieci młodszych (ogrodzoną  i wyłożoną nawierzchnią typu tartan), natomiast druga strefa jest przeznaczona dla dzieci starszych. W projekcie wykonano również ciągi piesze (chodniki) , teren zieleni niskiej i wysokiej jak, również zostały zainstalowane ławki parkowe.  Cel projektu jaki został osiągnięty to:  wzrost poziomu życia mieszkańców wsi, doprowadzenie do ożywienia życia społecznego, kulturalnego i skupienia go w atrakcyjnej strefie, poprzez stworzenie miejsc wyposażonych w infrastrukturę służącą wypoczynkowi, rekreacji i integracji społecznej mieszkańców wsi.
Termin realizacji projektu: 2012 – 2014 r.