Stworzenie stref aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej przeznaczonej do użytku publicznego

11691m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 609 756,00 zł
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Kwota dofinansowania: 249 900,00 zł
Termin realizacji projektu: 2010r.Projekt został zrealizowany w trzech miejscowościach Gminy Zabierzów: Karniowice, Brzezie, Zabierzów.

Jego realizacja polegała na budowie trzech stref – placów zabaw, wyposażonych w infrastrukturę rekreacyjną umożliwiającą korzystanie z nich osobom w różnym wieku od najmłodszych, poprzez młodzież i osoby starsze.
Każda strefa posiada altanę o pow. 25m2, betonowy stół do tenisa stołowego, stolik do gry w szachy i chińczyka, strefę z zabawkami sportowo edukacyjnymi dla dzieci młodszych (ogrodzoną małym płotkiem i wyłożoną nawierzchnią typu tartan), natomiast druga strefa jest przeznaczona dla dzieci starszych. W projekcie wykonano również ciągi piesze (chodniczki), teren zieleni niskiej i wysokiej jak, również zostały zainstalowane ławki parkowe.
Realizacja projektu, poprzez stworzenie miejsc wyposażonych w infrastrukturę służącą wypoczynkowi, rekreacji i integracji społecznej mieszkańców wsi, przyczyniła się do wzrostu poziomu życia mieszkańców wsi, ożywienia życia społecznego, kulturalnego i skupienia go w atrakcyjnej strefie.