Rozbudowa drogi gminnej w Karniowicach

 Tablica nr 12 - 80x60 - droga karniowice.FH11
Tytuł Rozbudowa drogi gminnej w Karniowicach
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość zadania 428 136,12 zł
Źródło finansowania Fundusz Dróg Samorządowych
Kwota dofinansowania 212 082,00 zł
Opis projektu Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Karniowicach” obejmowała m.in. remont nawierzchni jezdni, budowę chodnika i pobocza, oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych oraz oświetlenie.
Termin realizacji projektu 2019 r.