Rozbudowa drogi gminnej nr 601714K od km 0+000 do km 0+823 w miejscowości Brzoskwinia, Gmina Zabierzów

Brzoskwinia tablica FDS - PFC 2020 120x80cm - projekt 1
Tytuł „Rozbudowa drogi gminnej nr 601714K od km 0+000 do km 0+823 w miejscowości Brzoskwinia, Gmina Zabierzów”
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość zadania 2 848 306,43 zł
Źródło finansowania Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Kwota dofinansowania 1 380 764,00 zł
Opis projektu Zadanie polega na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 601714K na łącznej długości ok 823 m w miejscowości Brzoskwinia woj. Małopolskie.

Projekt obejmował m.in. budowę jezdni o szerokości 3,5 m i chodnika o szerokości 2,00 m, kanalizacji deszczowej, budowę pobocza, korytek ściekowych, zatoki postojowej, mijanki dla samochodów, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz przebudowę sieci gazowej i elektroenergetycznej z oświetleniem ulicznym.

Termin realizacji projektu 2020 r.