Remont konserwatorski zespołu willi Lubomirskich w Kochanowie – Etap III

 loga_projekt
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Remont konserwatorski zespołu willi Lubomirskich w Kochanowie – Etap III ”
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 917 955,07 zł.
Źródło dofinansowania: Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym :

Ministerstwa Kultury i Mziedzictwa Narodowego, oraz

Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz

Kwota dofinansowania: 303 000 zł. – Skarb Państwa – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

40 000,00 zł. – Województwo Małopolskie

Opis projektu:

 

W ramach projektu w 2020 roku zrealizowano trzeci etap robót budowlanych – prac konserwatorskich przy zabytku.

W ramach trzeciego etapu wykonano m.in. następujące prace i roboty konserwatorskie:

- wykonanie sufitów i okładzin ściennych

- schodów wewnętrznych

- posadzek

- stolarki wewnętrznej

- instalacji wewnętrznych w tym p.poż.

 

Zespół pensjonatowy willi Lubomirskich w miejscowości Kochanów powstał w roku 1896r., jako placówka Towarzystwa Wakacyjnych Kolonii Kochanów z siedzibą w Krakowie. Zespół ten powstał głównie dzięki subwencjom rodziny Lubomirskich (pierwotnie budynek willi pełnić miał funkcje dworku myśliwskiego wzniesionego dla E.Lubomirskiego). W trakcie obydwu wojen światowych budynki zespołu pełniły funkcje

Sierocińców -do 1965. Do 2001r.w budynkach działała szkoła podstawowa, oficyna do dzisiaj służy mieszkańcom wsi Kochanów.

Z uwagi na zły stan techniczny zabytku „Zespołu willi Lubomirskich” konieczne było niezwłoczne podjęcie prac i robót konserwatorskich. Prace nad przedmiotowym zabytkiem miały na celu zachowanie materialnego dziedzictwa. Kluczowe zadania doprowadziły do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku.

Stan techniczny budynków narzucał konieczność podjęcia możliwie szybkich decyzji o dalszym losie obiektu. Działania były podejmowane zgodnie z posiadanymi przez Gminę Zabierzów decyzjami.

Docelowo zakłada się odtworzenie i renowację wszystkich elementów zabytkowych, które na przestrzeni lat zostały zniszczone lub przebudowane przez kolejnych właścicieli. Planuje się, aby po zakończeniu odbudowy i renowacji budynek odzyskał funkcje użyteczności publicznej i społecznej.

Z uwagi na wyjątkową lokalizację zabytku pod względem turystyczno-rekreacyjnym, oraz biorąc pod uwagę komfortowy dojazd (od strony północnej droga krajowa Kraków -Chrzanów) , odrestaurowany zespół willowy spełni doskonale warunki dla rozwoju obszaru kultury, edukacji i stworzenia miejsca rozwoju przestrzeni kulturowej .

 

Termin realizacji projektu: 2020r.