Remont konserwatorski zespołu willi Lubomirskich w Kochanowie – Etap II

Tablica nr 8 - OZM 80x60.FH11
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Remont konserwatorski zespołu willi Lubomirskich w Kochanowie – Etap II”

 

Wnioskodawca:  Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:   2 831 335,92 zł.
Źródło dofinansowania:  Projekt zrealizowany przy wsparciu Finansowym Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”
Kwota dofinansowania:   130 000,00 zł.
Opis projektu:  W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano drugi etap robót budowlanych – prac konserwatorskich przy zabytku.W ramach drugiego etapu wykonano następujące prace i roboty konserwatorskie:

- rozbiórkę elementów do napraw i konserwacji,

-wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji ścian, stropów, dachu,

- dezynsekcję gazową oraz chemiczną,

- wymianę i naprawę stolarki zewnętrznej okien i drzwi,

- odtworzenie elewacji wraz z elementami ciesiołki,

- odtworzenie schodów werandy,

- kompletny remont pokrycia dachu z ułożeniem dachówki ceramicznej, obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.

 

Budynek willi i oficyny to przykład drewnianej architektury uzdrowiskowej w stylu „szwajcarskim” z zastosowaniem rodzimych form i dekoracji polskiego budownictwa i ciesiołki. Pierwotnie budynek był parterową willą z piętrowymi i skrajnymi sekcjami ze szczytami z balkonami, ze stromym dachem kalenicowym z małymi lukarnami. Ok. roku 1928 wzniesiono budynek oficyny o charakterze pomocniczym. W tym samym roku nadbudowano piętro w środkowej partii korpusu budynku głównego oraz w miejscu ganku w parterze dwukondygnacyjną wąską galerię. Od 1978 roku prowadzono prace remontowe, które nie zostały zakończone, w późniejszych latach na potrzeby działającej w budynku szkoły od strony zachodniej partii budynku rozebrano zniszczone schody . Do roku 2004 w budynku prowadzono szereg prac o charakterze zabezpieczającym. Obecnie stan techniczny willi i oficyny jest dobry. Jednak w dalszym ciągu uniemożliwia korzystanie z obiektu.

Prace nad przedmiotowym zabytkiem mają na celu zachowanie materialnego dziedzictwa. Kluczowe zadania doprowadziły do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku.

Stan techniczny budynków narzucał konieczność podjęcia kolejnych decyzji o dalszym losie i funkcji obiektu. Działania podejmowane przez Gminę Zabierzów są zgodne z posiadanymi decyzjami.

Docelowo zakłada się odtworzenie i renowację wszystkich elementów zabytkowych, które na przestrzeni lat zostały zniszczone lub przebudowane przez kolejnych właścicieli. Planuje się, aby po zakończeniu odbudowy i renowacji budynek odzyskał funkcje użyteczności publicznej i społecznej.

Z uwagi na wyjątkową lokalizację zabytku pod względem turystyczno-rekreacyjnym, oraz biorąc pod uwagę komfortowy dojazd (od strony północnej droga krajowa Kraków -Chrzanów) , odrestaurowany zespół willowy spełni doskonale warunki dla rozwoju obszaru kultury, edukacji i stworzenia miejsca rozwoju przestrzeni kulturowej .

 

Termin realizacji projektu:   2019r.