Remont konserwatorski zespołu willi Lubomirskich w Kochanowie – Etap I

Tablica nr 7 - OZM 80x60.FH11
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Remont konserwatorski zespołu willi Lubomirskich w Kochanowie – Etap I ” 
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  661 228,75 zł.
Źródło dofinansowania: Projekt zrealizowany przy wsparciu Finansowym Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”
Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.
Opis projektu: W ramach projektu w 2018 roku zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych – prac konserwatorskich przy zabytku.W ramach pierwszego etapu wykonano następujące prace i roboty konserwatorskie:- remont rolki z cegieł, cokołu i belki podwalinowej od spodu z podnoszeniem konstrukcji,

- podestu wejściowego,

- werandy,

- fundamentów zewnętrznych,

- odtworzenie elementów ganku,

- wykonano fumigację,

- naprawę konstrukcji ścian.

Zespół pensjonatowy willi Lubomirskich w miejscowości Kochanów powstał w roku 1896r., jako placówka Towarzystwa Wakacyjnych Kolonii Kochanów z siedzibą w Krakowie. Zespół ten powstał głównie dzięki subwencjom rodziny Lubomirskich (pierwotnie budynek willi pełnić miał funkcje dworku myśliwskiego wzniesionego dla E.Lubomirskiego). W trakcie obydwu wojen światowych budynki zespołu pełniły funkcje

Sierocińców -do 1965. Do 2001r.w budynkach działała szkoła podstawowa, oficyna do dzisiaj służy mieszkańcom wsi Kochanów.

Z uwagi na zły stan techniczny zabytku „Zespołu willi Lubomirskich” konieczne było niezwłoczne podjęcie prac i robót konserwatorskich. Prace nad przedmiotowym zabytkiem miały na celu zachowanie materialnego dziedzictwa. Kluczowe zadania doprowadziły do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku.

Stan techniczny budynków narzucał konieczność podjęcia możliwie szybkich decyzji o dalszym losie obiektu. Działania były podejmowane zgodnie z posiadanymi przez Gminę Zabierzów decyzjami

Docelowo zakłada się odtworzenie i renowację wszystkich elementów zabytkowych, które na przestrzeni lat zostały zniszczone lub przebudowane przez kolejnych właścicieli. Planuje się, aby po zakończeniu odbudowy i renowacji budynek odzyskał funkcje użyteczności publicznej i społecznej.

Z uwagi na wyjątkową lokalizację zabytku pod względem turystyczno-rekreacyjnym, oraz biorąc pod uwagę komfortowy dojazd (od strony północnej droga krajowa Kraków -Chrzanów) , odrestaurowany zespół willowy spełni doskonale warunki dla rozwoju obszaru kultury, edukacji i stworzenia miejsca rozwoju przestrzeni kulturowej .

 

Termin realizacji projektu: 2018r.