Remont konserwatorski kapliczki domkowej z 2 połowy XIX wieku usytuowanej na działce komunalnej nr 15 (przy cmentarzu parafialnym) w Rudawie, zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim – etap I.

logo

Malopolska_logo_dlugie_rgb

Tytuł projektu / nazwa zadania: Remont konserwatorski kapliczki domkowej z 2 połowy XIX wieku usytuowanej na działce komunalnej nr 15 (przy cmentarzu parafialnym) w Rudawie, zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim – etap I.
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 24.846,00 zł
Źródło dofinansowania: Województwo Małopolskie
Kwota dofinansowania: 4. 000,00 zł
Opis projektu:( cel zadania, korzyści wynikające z projektu, około 1000 znaków) Kapliczka domkowa usytuowana na działce nr 15 w miejscowości Rudawa w gminie Zabierzów z uwagi na historyczne, kulturowe i artystyczne znaczenie zabytku wymagała pilnej konserwacji. Kapliczka domkowa powstała prawdopodobnie w II połowie XIX w. w miejscowości Rudawa o której pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1185 a jej najcenniejszym zabytkiem jest kościół parafialny sprzed 1300 roku i kostnica z 1783 r. Sam budynek kapliczki domkowej usytuowany został na skrzyżowaniu dróg do miejscowości Brzezinka i Radwanowice przy cmentarzu parafialnym. Można przypuszczać, iż lokalizacja obiektu wynikała z organizowanych tu zbiórek, ćwiczeń lub wymarszów legionistów pochodzących z pobliskich wsi. Jeszcze przed I wojną światową Józef Piłsudski dotarł do wiosek parafii Rudawa aby organizować stowarzyszenia mające na celu przygotowanie młodzieży do przyszłych polskich formacji wojskowych. O działaniach tych i ich następstwach świadczyć może przymocowana w trójkątnym szczycie fasady tabliczką z wypisaną prośbą o pamięć krwawych lat 1914-1916 cyt: „PRZECHODNIU / WSPOMNIJ / KRWAWY / ROK / 1914 1915 1916 / ZDROWAŚ MARYA” a nad nią zawieszono płaskorzeźbę Św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus – katolickim patronem osób i rzeczy zaginionych.Kapliczka jest skromnym budynkiem, przypominającym jednonawową bazylikę na rzucie prostokąta przechodzącym od północnej strony w półkole. Kapliczka murowana z cegły i wapienia jurajskiego. Pierwotnie tynki gładkie, malowane. W osi fasady drewniane drzwi płycinowe. W trójkątnym szczycie wnęka z polichromowaną płaskorzeźbą św. Antoniego oraz namalowana na desce inskrypcja. Dach przykryty malowaną blachą cynkową. Wnętrze kapliczki tynkowane i malowane. Na mensie ustawiony żeliwny krucyfiks z 1871 r. We wnękach ścian bocznych umieszczone obrazy sztalugowe.W ramach prac konserwatorskich pozostawiono pierwotną formę architektury oraz odtworzono elementy przekształcone w wyniku wcześniejszych remontów oraz przywrócono pierwotną kolorystykę budynku. Współczesną obrzutkę z tynku nakrapianego zastąpiono tynkiem gładkim. Wymienione zostało blaszane pokrycie dachu i gzymsu na podobne z nowej blachy. Ze względu na zauważalne pęknięcie fasady wzmocniono i założono izolację na fundamenty. Uporządkowano warunki wodno-gruntowe wokół kapliczki. Wewnątrz poprawiono wentylację tworząc niewielkie otwory. W trójkątnym szczycie kapliczki szczelnie zamknięto płaskorzeźbę Św. Antoniego. Projekt pn.: Remont konserwatorski kapliczki domkowej z 2 połowy XIX wieku usytuowanej na działce komunalnej nr 15 (przy cmentarzu parafialnym) w Rudawie, zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim – etap I” obejmował w pierwszym etapie prac naprawę dachu w tym: rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie pokrycia dachowego, wymienienie deskowania dachu, odgrzybienie elementy drewniane. W kolejnym etapie prac naprawiono mury zewnętrzne, prace te obejmowały: przetarcie tynków zewnętrznych ze zdzieraniem nakropień, obicie tynków zewnętrznych na ścianach, usunięcie zakłóceń profilowania i zatłuszczeń, odgrzybiane ścian ceglanych, wykucie bruzd w ścianach z cegieł, wzmocnienie ściany nad wejściem, gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych, wykonanie tynków zewnętrznych, fluatowanie powierzchni zewnętrznych. Następnie przeprowadzono roboty w zakresie naprawy dachu w tym pokrycie dachu blachą cynkową oraz roboty wykończeniowe w tym malowanie powierzchni zewnętrznych farbami emulsyjnymi.
Termin realizacji projektu: (w latach) 2014