Remont drogi gminnej ul. Oświecenia w miejscowości Rząska

Tablica nr 9 - droga 120x80.FH11 loga
Tytuł Remont drogi gminnej  ul.. Oświecenia w miejscowości Rząska
Laureat konkursu Gmina Zabierzów / Sołectwo Zabierzów
Całkowita wartość zadania 187 996,31 zł
Źródło finansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kwota dofinansowania 119 622,05 zł
Opis projektu Projekt obejmował  modernizację  (czyli wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi oraz konstrukcji nawierzchni chodników wraz z wymianą obrzeży, krawężników betonowych oraz nawierzchni poboczy drogowych)  przez Gminę Zabierzów drogi ul. Oświecenia wraz z wlotami skrzyżowań z ul. Sadową oraz ul. Klubową w m. Rząska gmina Zabierzów.
Termin realizacji projektu 2019