Przygotowanie samorządów ukraińskich do poprawy stanu komunalnej infrastruktury ochrony środowiska w kierunku standardów UE na podstawie doświadczeń polskich

9604m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 191 868,65 zł
Źródło dofinansowania: Program Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2007
Kwota dofinansowania: 172 143,65 zł (90%)
Termin realizacji projektu: 2007

 

Celem projektu był transfer wiedzy samorządowców i ekspertów polskich w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na grunt potrzeb wybranych miast Wołynia: Włodzimierz Wołyński, Kowel i Kiwercy. Projekt zakładał dzielenie się doświadczeniami, szkolenie i przekazanie ukraińskim samorządowcom praktycznej wiedzy w zakresie m.in.: opracowania strategii rozwoju, opracowania wieloletnich planów inwestycyjnych, finansowych aspektów studiów wykonalności, analiz instytucjonalnych i ekonomicznych korzyści z projektów technicznych, metod analiz oddziaływań na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli projektów, realizowanych zgodnie z normami w formie Dyrektyw UE. Projekt realizowany był w trzech etapach:

  • Etap 1 – Wizyta przedstawicieli ukraińskich miast w Gminie Zabierzów, w celu dzielenia się doświadczeniami przy przygotowywaniu dokumentów planistycznych i realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Etap 2 – Wizyta ekspertów polskich w ukraińskich miastach: Włodzimierz Wołyński, Kowel i Kiwercy, połączona ze szkoleniem przedstawicieli samorządów.
  • Etap 3 – Wizyta ekspertów polskich w wybranych miastach ukraińskich oraz konferencja Łucku, promująca doświadczenia i dobre praktyki.

Projekt realizowany był we współpracy z ukraińską Agencją Rozwoju Regionalnego „West Capital”.