Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennej kapliczce Serca Jezusa w miejscowości Bolechowice

Logo UG Zabierzów

Tytuł projektu / nazwa zadania:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennej kapliczce Serca Jezusa w miejscowości Bolechowice

Wnioskodawca:

 

Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:

 

21 000,00 zł
Źródło dofinansowania:

 

budżet województwa małopolskiego

 

Kwota dofinansowania:

 

6 000,00 zł

 

Opis projektu:

(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków)

Prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce Serca Jezusa w miejscowości Bolechowice zostały przeprowadzone w pełnym zakresie zgodnie z zatwierdzonym Programem prac konserwatorskich. Kapliczka stanowi cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Celem zadania było przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno-estetycznej, w rezultacie, której został przybliżony oryginalny wygląd kapliczki.
Termin realizacji projektu:

(w latach)

2015 r.