Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennej kapliczce przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena w miejscowości Rząska

Logo UG Zabierzów

Tytuł projektu / nazwa zadania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennej kapliczce przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena w miejscowości Rząska
Wnioskodawca:  Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  20 300,00 zł
Źródło dofinansowania:  budżet województwa małopolskiego 
Kwota dofinansowania:  6 000,00 zł 
Opis projektu:(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków) Prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena w miejscowości Rząska zostały przeprowadzone w pełnym zakresie zgodnie
z zatwierdzonym Programem prac konserwatorskich. Kapliczka stanowi cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Celem zadania było przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno-estetycznej, w rezultacie, której został przybliżony oryginalny wygląd kapliczki.
Termin realizacji projektu: (w latach) 2015 r.