Przebudowa pomieszczeń budynku komunalnego w Rudawie będącego siedzibą NZOZ ZDROWIE

9547m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 705 429,21 zł
Źródło dofinansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 2008-2009Celem projektu było stworzenie placówki podstawowej opieki medycznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.
Zwiększająca się liczba osób niepełnosprawnych i opóźnionych w rozwoju stawia nowe zadania mające na celu właściwe włączenie tych osób w życie społeczne i udostępnienie im możliwości korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej i medycznej.
Przebudowa budynku polegała na zagospodarowaniu całej powierzchni tj. trzech kondygnacji budynku (281,49 m2-powierzchni użytkowej) do potrzeb zakładu opieki zdrowotnej. Ze względu na ilość kondygnacji został dobudowany zewnętrzny szyb windowy z zamontowaną platformą hydrauliczną umożliwiający komunikację między poziomem „zero”, parterem i piętrem. Zostały również przebudowane schody zewnętrzne i zamontowane nowe poręcze. Poszerzono otwór drzwiowy do szerokości 1,50 m prowadzący bezpośrednio ze schodów zewnętrznych do wiatrołapu.
W przebudowanym budynku na całej jego powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia NZOZ-u, na bazie istniejącego układu funkcjonalnego piwnic, parteru oraz piętra zaprojektowano nowy układ pomieszczeń uzupełniający istniejący układ o brakujące funkcje i dostosowujący cały budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja na poszczególnych kondygnacjach umożliwia łatwy dostęp do gabinetów poprzez dostosowanie szerokości otworów drzwiowych do obowiązujących norm i zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej. Komunikacja pionowa w budynku obywa się za pomocą wewnętrznej klatki schodowej oraz zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia WC wyposażono w: poręcze, uchwyty i specjalną armaturę, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zastosowano nowe warstwy wykończeniowe posadzek i ścian. W budynku wykonano również nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, kotłownię, c.o. oraz termomodernizację.